Copyright © All Rights Reserved     www.lindesgrona.se


                              Policy                    Instagram                  Facebook                    feedback                   

Projektering


 

Lindes Gröna har bred erfarenhet av projektering inom följande områden:

 

Privata trädgårdar

Bostadsgårdar

Äldres utemiljö på äldreboende

Skolgårdar

Lekplatser

Kommunala grönytor och parker

Kyrkogårdsmiljöer

 

Målet när jag projekterar är att ytan eller området ska ge besökaren upplevelser samtidigt som den inte kräver så mycket skötsel. Enkla tips för att få en lättskött plantering är att plantera många växter som täcker ytan, det skapar många dimensioner samtidigt som det kväver ogräset. En alternativ lösning är sjöstensytor ovanpå en markduk med något enstaka sjögräs som ger liv åt den stilrena ytan. I många miljöer är det viktigt att tänka på djurens närvaro och att spegla årstidsväxlingarna, det ska alltid finnas något vackert att titta på.

Lekplatser ska vara säkra, tillgängliga och utamanande. Små detaljer gör den stora skillnaden!