Copyright © All Rights Reserved     www.lindesgrona.se


                              Policy                    Instagram                  Facebook                    feedback                   

Besiktning


 

Anlita en certifierad Besiktningsman av Utemiljö för att få besiktigat det färdiga arbetet och få en bekräftelse på att arbetet utförts fackmannamässigt och enligt överrenskommelse.

 

LINDES GRÖNA är certifierat som Besiktningsman av Utemiljö av SP SITAC. Utbildningen för att bli Besiktningsman av Utemiljö innehåller entreprenadjuridik, växtkunskap och natursten samt markbetong och asfalt. Kunskapen finns att besiktiga växtbäddar, planteringar och växter, samt markbeläggningar, tillgänglighetskrav och parkutrustning.

 

LINDES GRÖNA besiktigar följande:

Parkområden

Grönytor

Stenläggning

Bostadsgårdar

Kyrkogårdar

Torg

Parkeringar

Gatumiljöer

Privatträdgårdar

 

 LINDES GRÖNA är utbildad av Projektgruppen Gröna Besiktningsmän samt SBR och certifierad av SP SITAC